ULC

===Forum 7 eds===

Dowództwo Generalne

Dowództwo Generalne Rodzajów Sił Zbrojnych

Inspektorat Wsparcia SZ

Inspektorat Uzbrojenia

polska zbrojna
Rys historyczny 3.eltł

logo 3.eltłRys historyczny
i kroniki 3.eskadry
lotnictwa transportowo-łącznikowego, która utworzona została 01.04.1992r.
z rozformowanych:
11 eskadry lotnictwa łącznikowego
i 44 eskadry lotniczej.

3.eskadra lotnictwa
transportowo-łącznikowego 

 

 "Semper et ubique"

Godłem 3 eskadry jest ważka w hełmie pilota śmigłowcowego na tle 
w barwach stolicy Dolnego Śląska Wrocławia wraz z numerem eskadry
i sentencją "Semper et ubique" (Zawsze i wszędzie). Wszystko ma
symbolizować gotowość niesienia pomocy niezależnie od sytuacji
oraz dać wyraz przywiązania jednostki do Dolnego Śląska. Godło
zostało umieszczone m.in. na śmigłowcu W-3 Sokół nr 0520.
 Zgodnie z zarządzeniem Szefa Sztabu Generalnego WP 
nr 090/Org. z dnia 23.12.1991r. oraz Dowódcy Wojsk
Lotniczych i Obrony Powietrznej nr 017 z dnia 25.02.1992r.
w sprawie przeformowania eskadr lotnictwa pomocniczego
z dniem 30.03.1992r. uległy rozformowaniu 11 eskadra
lotnictwa łącznikowego i 44 eskadra lotnicza. Na ich
bazie z dniem 01.04.1992r. utworzona została
3 eskadra lotnicza.

3 kwietnia 1992r. odbyła się uroczysta zbiórka
z udziałem Dowództwa 3 Korpusu Obrony Powietrznej,
na której odczytano rozkaz organizacyjny o sformowaniu
3 eskadry lotniczej.(zdjęcie)
Wybrana grafika  
 Wybrana grafika
 Na ich bazie utworzono 3.Eskadrę 
Lotniczą, która posiadała śmigłowce Mi-2 i samoloty
An-2 eksploatowane do tej pory przez rozwiązane jednostki.
 
W połowie maja 1999r. 3.Eskadra Lotnicza została
przemianowana na 3.Eskadrę Lotnictwa
Transportowo-Łącznikowego.Reorganizacja spowodowana
była dostosowaniem systemu ratownictwa lotniczego w Polsce
do standardów NATO. W związku z tym eskadrę doposażono
w marcu 2003r. w cztery śmigłowce W-3 Sokół, które
zmodernizowano do wersji ratowniczej.
    
Od połowy 2006r. dowódcy 3.eltł bezpośrednio podlegały
również trzy Grupy Poszukiwawczo-Ratownicze z Krakowa,
Poznania i Wrocławia. 3.eltł corocznie uczestniczyła w trójstronnych,
czesko-niemiecko-polskich, ćwiczeniach z zakresu ratownictwa
lotniczego pod kryptonimem „Triosar”. Utrzymywała kontakty
w ramach wymiany załóg z niemiecką 2. eskadrą lotniczą
z Holzdorfu.
Więcej informacji historycznych w tym ciekawe zdjęcia można 
zobaczyć w "Kronikach Eskadry"
:
Kroniki Eskadry
 
 

3.eltł dziedziczy i kontynuuje tradycje następujących
jednostek lotniczych:
-11.Samodzielnej Eskadry Korygowania Ognia Artylerii(1951-1956);
-11. Samodzielnej Eskadry Lotnictwa Łącznikowego (1956-1969);
-1.Eskadry Lotnictwa Łącznikowego (1969-1992);
-44.Eskadry Lotniczej (1962-1992);
-3.Eskadry Lotniczej (1992-1999);
-17.Eskadry Lotniczej Dowództwa Lotnictwa Operacyjnego

(1957-1969);
-17.Eskadry Lotniczej Dowództwa Wojsk Lotniczych(1969-1992).

 

 Od 27 kwietnia 2007r. eskadra została podporządkowana
dowódcy 3.Brygady Lotnictwa Transportowego z Powidza
.

Eskadra jest samodzielną jednostką organizacyjną przeznaczoną
do realizacji zadań transportowo-łącznikowych,
poszukiwawczo-ratowniczych i specjalnych związanych z lotniczym
rozpoznaniem skażeń na rzecz dowództw, sztabów i jednostek
wojskowych 3.Skrzydła Lotnictwa Transportowego(2009r).
Ponadto eskadra wykonywała zadania lotnicze związane
z fotografowaniem, usuwaniem zatorów lodowych na rzekach,
likwidacją skutków klęsk żywiołowych. W trakcie powodzi
w lipcu 1997r. niosła pomoc powodzianom we Wrocławiu
i Dolnym Śląsku.

 

Dowódcy 3.Eskadry

Lotnictwa Transportowo-Łącznikowego:

 

ppłk pil. mgr inż. Zbigniew Bałowski

kwiecień 1999r.-luty 2002r.

 

ppłk dypl.pil. Marian Lisiecki
luty 2002-sierpień 2008r.


mjr pil. Aleksander Gorzula
sierpień 2008-listopada 2008r.

 

ppłk pil. mgr inż. Grzegorz Wiatrak
od listopada 2008r.

 Wybrana grafika

 

 

 

 
« poprzedni artykuł
 

EASA Regulation

Instytut Techniczny Wojsk Lotniczych

Niezależne Forum o Wojsku

Gapa technika